Rečnik EU

VIFO

29. 04. 2015 komentari 0

VIFO

Višegodišnji indikativni finansijski okvir (VIFO) - izrađuje se na trogodišnjoj osnovi. Revidira se na godišnjoj osnovi i uključuje u sklop godišnjeg Paketa za proširenje ...  

DE MINIMIS (UREDBA)

25. 04. 2015 komentari 0

DE MINIMIS (UREDBA)

De Minimis (uredba) je Uredba EK koja izuzima male subvencije od obaveze da ih unapred obavesti za odobrenje Komisije prema pravilima o državnoj pomoci iz Ugovora o EK. Prema ...  

SLOBODNA ("FUTLUZ") INDUSTRIJA

20. 04. 2015 komentari 0

SLOBODNA ("FUTLUZ") INDUSTRIJA

Industrije koje ne moraju biti locirane na određenoj lokaciji, jer, npr. troškovi transporta nisu značajni, i ne zavise od faktora koji su prisutni na bilo kojoj specifičnoj ...  

AGLOMERACIJA PRIVREDE

07. 04. 2015 komentari 0

AGLOMERACIJA PRIVREDE

Povećanje produktivnosti ili smanjenje troškova poslovanja preduzeća koja potiču od koncentracije ekonomske aktivnosti na datoj lokaciji ...