Pošalji prijatelju

Rečnik EU

20. 04. 2015

SLOBODNA ("FUTLUZ") INDUSTRIJA

Industrije koje ne moraju biti locirane na određenoj lokaciji, jer, npr. troškovi transporta nisu značajni, i ne zavise od faktora koji su prisutni na bilo kojoj specifičnoj lokaciji. Suprotno od toga, primarne industrije su potpuno obrnut slučaj, npr. rudarska industrija gde je lokacija sirovih materijala od primarne važnosti.

null

FoNet

Nema komentara.