Rečnik EU

KRITERIJUMI IZ KOPENHAGENA

24. 10. 2014 komentari 0

KRITERIJUMI IZ KOPENHAGENA

Da bi se pridružila Evropskoj uniji (EU), nova zemlja članica mora da ispuni tri kriterijuma: 1.politički - stabilnost institucija koje su garant demokratije, vladavina prava ...  

APSORPCIONI KAPACITET

23. 10. 2014 komentari 0

APSORPCIONI KAPACITET

Sposobnost državne administracije da planira i sprovodi spoljnu pomoć ili sposobnost potencijalnih korisnika da pripreme kvalitetne projekte koji će utrošiti (apsorbovati) ...