Rečnik EU

UPRAVA PROJEKTNIM RIZICIMA

08. 07. 2015 komentari 0

UPRAVA PROJEKTNIM RIZICIMA

Upravljanje projektnim rizicima je strukturisan proces koji dopušta da se individualni rizici i ukupni rizici projekta razumeju i da se njima proaktivno upravlja, optimizujući ...  

PROJEKTNI ZADATAK (TOR)

26. 06. 2015 komentari 0

PROJEKTNI ZADATAK (TOR)

Opis projekta definiše zadatke zahtevane od onoga kome se dodeljuje ugovor i opisuje pozadinu projekta i ciljeve, planirane aktivnosti, ocekivane unose i neposredne rezulatet ...  

LOGIKA INTERVENCIJE

27. 05. 2015 komentari 0

LOGIKA INTERVENCIJE

Strategija koja stoji iza projekta. Narativni opis projekta na svakom od četiri nivoa „hijerarhije ciljeva“, korišćene u logičkoj matrici ...  

UNOS (INPUT)

05. 05. 2015 komentari 0

UNOS (INPUT)

Finansijska, ljudska, materijalna, organizaciona i regulativna sredstva korišćena za sprovođenje projekta. Nadzor i evaluacija fokusiraju se pre svega na unose strane javnih ...