Rečnik EU

PRAG

22. 08. 2015 komentari 0

PRAG

PRAG (Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama) - vodič Evropske komisije kroz procedure i pravila nabavke i ugovaranja, koji se primjenjuju na ...  

IZVORI VERIFIKACIJE

11. 08. 2015 komentari 0

IZVORI VERIFIKACIJE

Načini beleženja indikatora ili prekretnica i načini na koje ce biti prezentovani menadžmentu projekta, ili onima koji obavljaju evaluaciju uspeha projekta ...  

CILJNA GRUPA

07. 08. 2015 komentari 0

CILJNA GRUPA

Grupa relevantnih subjekata na cije ponašanje mora da se utiče projektom, ukoliko projekat ima učinak. Često moramo imati promene kod ciljne grupe kako bi projekat imao efekat ...  

JAČANJE TIMA

21. 07. 2015 komentari 0

JAČANJE TIMA

Proces delovanja na grupu različitih individua, od kojih svaka ima svoje ciljeve, potrebe i perspektive, kako bi efikasno radili zajedno za dobrobit projekta, tako da njihov ...