Pošalji prijatelju

Rečnik EU

05. 10. 2015

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Skup preduslova prema kojima kandidatu može biti dozvoljeno da ucestvuje u tenderu/pozivu za predloge i prema kojima mu se može dodeliti ugovor koji finansira EK. Državljanstvo i poreklo su kljucni kriterijumi.

null

foto:EU

Nema komentara.