Pošalji prijatelju

Rečnik EU

23. 03. 2015

ZAVISNE PROMENLJIVE

Svaki dogaĐaj ili posao koji zavise od ishoda drugih aktivnosti i poslova. Realizacija zavisne aktivnosti ili posla stoga zahteva uspešan završetak druge aktivnosti ili posla

null

FoNet

Nema komentara.