Pošalji prijatelju

Moja EU

15. 10. 2015

PRIJAVA PROTIV INFOSTANA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podneo je Prekršajnom sudu u Beogradu zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Javnog komunalnog preduzeća Infostan i kompanije "Đenerali osiguranje Srbije", kao i protiv direktora oba preduzeća.

Poverenik je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneo povodom slučaja u kome je Infostan koristio zbirku ličnih podataka svojih korisnika da bi u račun za komunalne usluge uvrstio i nedugovani iznos za osiguranje stana.

Takav postupak predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, odnosno obradu bez osnova u zakonu ili bez pristanka lica o čijim podacima se radi, što predstavlja prekršaj po čl. 57. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, navodi se u saopštenju.

Poverenik je prethodno, preko ovlašćenih lica, sproveo postupak nadzora u oba preduzeća i naložio otklanjanje nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti. Oba preduzeća dobila su nalog da odmah obustave nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, a kompanija "Đenerali osiguranje" i nalog da uništi sve podatke koje je pribavila bez osnova.

Poverenik upozorava da nije reč o izolovanom primeru i da je praksa korišćenja zbirki podataka o ličnosti kojom, pored ostalih, raspolažu i javna komunalna preduzeća u svrhe za koje te zbirke nisu uspostavljene a bez pristanka građana o čijim podacima se radi, očigledno široko rasprostranjena.

U saopštenju se ističe da nije realno i racionalno da se zakonito postupanje sa podacima o ličnosti obezbeđuje samo akcijama i intervencijama poverenika.

U organima javnih komunalnih preduzeća su ljudi koje postavlja vlast, svejedno da li državna ili lokalna, i oni imaju nespornu obavezu i odgovornost da obezbeđuju da poslovanje tih preduzeća bude u skladu sa zakonima, uključujući naravno i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, navodi se u saopštenju poverenika.

novinar Ivica Strnčević (FoNet), foto FoNet

Nema komentara.